مراقبت کودک

پد سرمایی

Stay cool


درباره محصول  • پد سرمایی برای تسکین در ناشی از کبودی و نیش حشرات و گزیدگی و دندان درد استفاده میگردد.


Cold pad


  • قبل از استفاده پد سرمایی را دو ساعت در یخچال قرار دهید و هیچوقت برای استفاده فوری در فریزر قرار ندهید.
  • پد سرمایی را میتواند مستقیما روی پوست قرار داد.
  • پد سرمایی هر زمان که بخواهید مورد استفاده مجدد قرار میگیرد.
  • اگر پد سرمایی کثیف شود در زیر آب ولرم شست و شو دهید از مواد تمیز کننده که خاصیت سایندگی، سفید کنندگی و ضدعفونی دارند استفاده نکنید.
  • پد سرمایی را در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید(لطفاً در محل خنک نگهداری شود)
  • قبل از استفاده ظاهر فیزیکی محصول را کنترل کنید. (دچار پارگی و یا سوراخ نباشد)
  • فقط تحت نظارت والدین استفاده شود.
  • فقط برای استعمال خارجی است.
  • این پد برای موارد ذکر شده استفاده دارد، اسباب بازی نیست.

Reviews