بهداشت دهان و دندان

دندانگیر آدمکی Teether man

When the first milk teeth are on their way


درباره محصول
The teether man for a gently massage of the gum and and a pain relief when the first milk teeth are on their way.

  • دارای محل مناسب برای قرار دادن ژل دندان (داروی التیام لثه به هنگام رشد دندان ها)

  • این قسمت استفاده از میزان موثر این دارو را امکان پذیر میکند.

  • ساختار مناسب برای دست رسی تمام قسمت های لثه

  • قسمت های مختلف دندانگیر لثه را به آرامی ماساژ میدهند.

  • قابل اتصال به بند پستانک


Rattle teether

  • نحوه استفاده :

  • برای استریل شدن قبل از اولین استفاده به مدت 5 دقیقه در آب جوش قرار دهید.
  • همیشه قبل از استفاده با آب گرم بشویید.
  • میتوانید به منظور استریل کردن از دستگاه بخار و یا مایکرویو استفاده کنید.
  • در ماشین ظرف شوی قرار ندهید.

Reviews