سرویس غذاخوری کودک

قاشق غذا حوری

For every eating adventure


درباره محصول  • قاشق ها را قبل از هر استفاده با آب گرم بشویید.

  • به منظور استریل کردن قاشق میتوانید آن را در آب جوش و یا دستگاه بخار قرار دهید.

  • قبل از تغذیه کودک دمای غذا را کنترل کنید.

  • در مایکرویو احتمال آسیب دیدن وجود دارد.

  • در صورت بروز خرابی از ادامه مصرف خودداری کنید.

  • مطابق با استاندارد EN 14372 اروپا


Reviews